KONFERENCJA Z EKONOMII

         Dnia 21.11.2013r. w naszym gimnazjum miała miejsce konferencja nauczycieli realizujących projekt „Ekonomia na co dzień”.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku z ramienia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach wdrażania w gimnazjum programu z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego.

Dwuczęściowe szkolenie obejmowało:

a) warsztaty edukacyjne obejmujące ustalanie priorytetu kosztów i wydatków oraz możliwości kosztów alternatywnych w budżecie rodzinnym

b) zajęcia komputerowe dotyczące bardzo wszechstronnego „wykorzystania Internetu w realizacji programu Ekonomia na co dzień – wstęp do cyfryzacji edukacji”, przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć w gimnazjum.

W konferencji wzięli udział nauczyciele rejonu płońskiego, dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1 i przedstawiciel NBP. Szkolenie prowadziła p. Marzenna Kuć – nauczyciel konsultant MSCDN.

Zajęcia były bardzo ciekawe, obejmowały szerokie spektrum zagadnień ekonomicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty komputerowe, które pozwolą wyposażać ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania własnej ścieżki edukacyjnej i rozwijać te umiejętności, które w powiązaniu ze zdobytą wiedzą podczas zajęć stanowić mogą podstawę przedsiębiorczych działań młodego człowieka.

         Każdy uczestnik konferencji otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, karty pracy wraz z instrukcjami dla ucznia, gry dydaktyczne, quiz oraz ćwiczenia interaktywne.

         Pani Marzenna Kuć – prowadząca zajęcia wykazała się rzetelną wiedzą, profesjonalizmem i umiejętnościami pedagogicznymi, dzięki czemu zajęcia były nie tylko kształcące, ale również ciekawe i interesujące.

                                                                                                                                              opracowała
                                                                                                                                       Krystyna Jankowska