1 października odbyła się w naszej szkole konferencja nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów. Tematem konferencji była „ Metoda CLIL czyli innowacyjne nauczanie przedmiotu i języka obcego”. Konferencję poprowadziła Pani Anna Majewska- konsultant ds. edukacji językowej i języka angielskiego MSCDN wydział w Ciechanowie.    Konferencję otworzyła Pani dyrektor Iwona Zdunek, która przywitała przybyłych nauczycieli oraz zaproszonego gościa w osobie Pana Burmistrza Andrzeja Pietrasika. Konferencja dała możliwość bliższego poznania korzyści płynących z zastosowania innowacyjnej metody CLIL. Była także doskonałym sposobem integracji środowiska nauczycielskiego oraz wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń.

Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści:

1) buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,

2) rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,

3) podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,

4) rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,

5) sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,

6) umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,

7) nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,

8) raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,

9) różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,

10) stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane prace uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat promujący naukę języków obcych.  Zarówno konkurs plastyczny, jak i konferencja metodyczna były elementami Europejskiego Dnia Języków Obcych, który obchodzony był 26 września. 
                                                                                                                                             
opracowała: Iwona Kopecka-Żelasko