KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I A - klasa ogólna z elementami edukacji dziennikarskiej i medialnej. Wychowawca mgr Roman Gębarowski
 

Będzie to klasa ogólna z elementami edukacji dziennikarskiej i medialnej. Nauczyciele współpracujący z wychowawcą Agata Raćkowska (polonistka, egzaminator OKE, oligofrenopedagog), Piotr Wiśniewski (informatyk, oligofrenopedagog). W związku z edukacją dziennikarsko-medialną przewidziana jest praca w szkolnym radiowęźle i przygotowywanie, np. okolicznościowych audycji. Ponadto uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w realizacji gazetki szkolnej przy współpracy z biblioteką i uczniami klas starszych. W związku z tym będą mogli przeprowadzać ciekawe wywiady, spotykać się ze znanymi ludźmi, uczestniczyć w przygotowaniach uroczystości szkolnych. Przewidziana jest też współpraca z lokalnymi mediami i pomoc w tworzeniu strony internetowej, np. przez przygotowywanie zdjęć, wywiadów, sprawozdań. Istnieje również możliwość uczestniczenia w pracach działającego w szkole „klubu filmowego”, w ramach którego funkcjonuje realizowana przez uczniów naszej szkoły telewizja internetowa. Ponadto w ramach wychowania przez sztukę będzie możliwość uczestniczenia w wyjściach do MCK, wyjazdach do teatru, kina.


I B – klasa ogólna z elementami bankowości i ekonomii. Wychowawca mgr Krystyna Jankowska

Będzie to klasa ogólna, z ukierunkowaniem na rozszerzenie wiadomości z matematyki, tak zarówno w czasie lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych, w zakresie możliwym do zrealizowania. Uczniowie będą mieli wiele okazji do zaprezentowania swoich wiadomości i umiejętności przystępując do różnego rodzaju konkursów matematycznych na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, czy ogólnopolskich, a tym samym do sprawdzenia i porównania swojej wiedzy z uczniami z innych szkół. Ponadto w klasie będzie realizowany na zajęciach dodatkowych projekt „Ekonomia na co dzień”, który powstał z inicjatywy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w porozumieniu z NBP. W ramach tego projektu uczniowie będą mieli okazję poznać te zjawiska społeczno-ekonomiczne, które pomogą dokonać dobrego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej, przygotować do planowania swojej kariery, podnieść poziom edukacji w zakresie wiedzy o zawodach i potrzebach na rynku pracy. W ramach realizacji projektu będą się odbywały treningi umiejętności matematycznych osadzone w kontekście analizy zjawisk ekonomicznych i biznesowych, a także z zakresu form oszczędzania, planowania budżetu, obliczania odsetek bankowych, podatków Vat i innych użytecznych na co dzień obliczeń. Nauka w/wym. zagadnień ekonomiczno-matematycznych będzie również kontynuowana na lekcjach informatyki, na których uczniowie będą mieli okazję poznać atrakcyjne i różnorodne formy prezentowania, przedstawiania i analizy tych zagadnień.

Zachęcam do klasy I B wszystkich uczniów, którzy mają zainteresowania matematyczne i chcą realizować się w kierunku poszerzania tej dziedziny wiedzy, których pasjonują zadania trudne i ciekawe, którzy nie boją się wyzwań i chcą zgłębiać tajniki „królowej nauk” – matematyki.

Pozostałe przedmioty będą w klasie realizowane zgodnie z siatką godzin przewidzianych dla klas gimnazjalnych. Dla uczniów zainteresowanych rozszerzaniem wiedzy z innych przedmiotów są możliwe kola zainteresowań w ramach godzin kartowych nauczycieli.

NAUCZYCIELE UCZĄCY:

Język polski - p. Agata Raćkowska

Język angielski - p. Justyna Junczak

Język rosyjski - p. Monika Wiśniewska

Historia - p. Kinga Rogowska

WOS - p. Ewa Rosiak

Biologia - p. Anna Duda

Fizyka - p. Elwira Rutkowska

Chemia - p. Gabriela Jarczewska

Geografia - p .Iwona Zdunek

Muzyka - p. Iga Wierzejska

Informatyka - p. Bożena Smoczyńska

WF - p. Joanna  Kamińska, p. Małgorzata Słupska

WDŻ - p. Marzena Jóżwiak

 

I C - klasa ogólna z elementami turystyki w oparciu o historię regionu,  Polski i Europy. Wychowawca mgr Kinga Rogowska

Będzie to klasa ogólna z elementami turystyki w oparciu o historię regionu,  Polski i Europy. Uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie będą mieli możliwość rozwijania zainteresowań historią kultury, szczególnie architektury i sztuki. Służyć temu będą „żywe” lekcje historii. W programie wychowawczym szczególną uwagę zwrócimy na kształtowanie patriotyzmu. Podejmiemy więc współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, aby organizować w szkole wystawy poświęcone patriotom, wybitnym Polakom, walczącym o wolność w II połowie XX wieku. Będziemy więc organizować wycieczki, lekcje muzealne, realizować projekty edukacyjne, dzięki którym nauka będzie ciekawa i  przyjemna. W klasie tej będą prowadzone również zajęcia w ramach koła zainteresowań z matematyki, ze szczególnym naciskiem na logikę, z języka angielskiego, muzyki, plastyki.

I D - klasa ogólna z elementami mechatroniki. Wychowawca mgr Monika Wiśniewska

Będzie to klasa ogólna z dodatkowymi zajęciami z mechatroniki. Nauczycielem prowadzącym zajęcia z mechatroniki jest pan A. Raćkowski. Praca na zajęciach z mechatroniki odbywa się w oparciu o trzy komponenty:

1. Poznawanie elementów konstruowania robotów,

2. konstruowanie robotów,

3. poznawanie języka programowania Prophio.

Mechatronika to projekt, który jest od roku realizowany w naszym gimnazjum. Realizowało go siedem grup uczniów z klas II (osoby prowadzące: p. Elwira Rutkowska, p. A. Raćkowski).

Na zajęciach z mechatroniki odbywają się:

- wyścigi robotów,

- precyzyjne podejście do przeszkody,

- bezpieczne omijanie przeszkód.

Nauczyciele uczący w klasie I D:

jęz. polski - p. A. Raćkowska

matematyka - p. J. Łuniewska

jęz. rosyjski - p. M. Wiśniewska

jęz. angielski - p. A. Mikołajczyk - Kłapeć

historia - p. Kinga Rogowska

geografia - p. I. Zdunek

biologia - p. M. Jóźwiak

fizyka - p. E. Rutkowska

chemia - p. G. Jarczewska

I E  - klasa ogólna z edukacją teatralną. Wychowawca mgr Lidia Paczkowska

Będzie to klasa ogólna z edukacją teatralną. Wychowawcą jest Lidia Paczkowska – nauczyciel jęz. niemieckiego, nauczyciel polonista współpracujący z wychowawcą – Ewa  Wierzbicka. W ramach  tej  klasy przewidziane  jest utworzenie koła teatralnego. Skupi ono uczniów zainteresowanych  edukacją  teatralną ,szczególnie z kl. Ie. Ochotnicy z innych klas, też  będą mogli włączyć się do współpracy. Praca w takim zespole  stworzy możliwość twórczego rozwijania  zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych  oraz  muzycznych ,plastycznych. Młodzież pozna  nowe, ciekawe osoby, rówieśników, będzie uczestniczyć w warsztatach, dobrze się bawić. Planowana jest współpraca z polonistami, Biblioteką Miejską i szkolną, wyjazdy do teatru, kina, wyjścia do MCK w ramach wychowania przez sztukę, współpraca w organizacji uroczystości szkolnych i  występów. Przewidziana jest kontynuacja organizowania wieczorków poetyckich i spotkań teatralnych, jakie odbywały się w tym roku w naszej szkole. Przy ich okazji młodzież ma możliwość bliższego poznania postaci wielkich poetów oraz zaprezentowania się w wielu ciekawych miejscach. Dodatkowo planowane są przez wychowawcę, dla uczniów chętnych zajęcia rozwijające zainteresowania językiem niemieckim w ramach realizacji warsztatów językowo - teatralnych. Zajęcia tego typu pozwolą uczniom przełamać barierę językową, pozbyć się tremy oraz zintegrować się z grupą.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w tej klasie:

- religia – p. Zofia Marek
- język polski – p. Ewa Wierzbicka

- matematyka – p. Krystyna Jankowska

- język angielski – p. Sławomir Fryszkiewicz

- język niemiecki – p. Lidia Paczkowska

- język rosyjski – p. Iwona Żelasko 

Językiem obowiązkowym dla wszystkich uczniów jest j. angielski, drugim językiem obowiązkowym jest j. niemiecki lub j. rosyjski.

- biologia – p. Anna Duda

- geografia – p. dyr. Iwona Zdunek

- historia – p. Kinga Rogowska

- chemia – p. Gabriela Jarczewska

- fizyka – p. Elwira Rutkowska

- WOS – p. Ewa Rosiak

- informatyka  -  p. Andrzej Raćkowski

- muzyka – p. Iga Wierzejska

- wychowanie fizyczne – p. Joanna Kamińska i p. Małgorzata Słupska