REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie płońskim będzie prowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego. Nabór wspomagany takim systemem daje znacznie większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć. Jeżeli uznasz, że warto ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, aby kontynuować edukację, musisz dokładnie zapoznać się z obowiązującym w szkołach powiatu płońskiego systemem rekrutacji, poznać kryteria przyjęć do wybranej klasy, dokonać racjonalnego wyboru i przestrzegać określonych terminów oraz procedur.  Problemy z rejestracją on-line pomogą rozwiązać nauczyciele informatyki oraz pedagog szkolny. Pamiętaj - Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczyna się 12 maja od godz. 10.00 i trwa do 23 maja 2014 r. do godz.16.00.
Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz na stronie

Rejestracji on-line dokonasz za pośrednictwem strony: https://nabor.progman.pl/pginfoplonsk/

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Deklaracja kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dotycząca wyboru języków obcych preferowanych do nauki:

Poradnik kandydata

Harmonogram, czyli ważne daty

Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2014/2015