Spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze

„Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć jak bije serce narodu w sercu Matki” – mówił Święty Jan Paweł II.

Pragniemy i my – nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 pielgrzymować jak nasz Patron. Stąd nasza coroczna obecność na Spotkaniu Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze, które w tym roku odbyło się 9 października.

Wśród 2,5 tysięcznej rzeszy uczniów, w spotkaniu uczestniczyło 43 uczniów i 5 nauczycieli naszej szkoły. Najważniejszym momentem całej uroczystości była wspólna Eucharystia, którą sprawował J. E. ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W czasie liturgii został poświęcony sztandar Rodziny Szkół Jana Pawła II, który od tego momentu będzie nas jednoczył a jednocześnie będzie wyrazem wspólnego trwania w myśl nauczania Jana Pawła II.

Podczas pobytu na Jasnej Górze modliliśmy się w kaplicy Cudownego Obrazu oraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy ważne miejsca Sanktuarium narodu.

„Chcemy Tu wrócić” – mówili uczniowie Gimnazjum nr 1.

                                                                                                                                     opracowała: Zofia Marek