Spotkania z poezją w jedynce - wieczór poetycko-muzyczny

          W dniu 12.02.2014 r. w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku odbyło się drugie „Spotkanie z poezją w Jedynce”. Wieczór poetycko – muzyczny dotyczył twórczości Edwarda Stachury - „Msza wędrującego”. Młodzież przedstawiła utwory poety napisane w rok przed jego tragiczną śmiercią, zawarte w tomie „Missa pagana”. Poprzez te wiersze E. Stachura stał się bliski młodym ludziom, ujrzeli w poecie człowieka wędrującego, poszukującego, który zerwał z epoką „ortalionów i krawatów”. Sam stwierdził, że „Wędrówką jest życie człowieka”. Spotkanie zostało przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły: Barbarę Górnicką, Ewę Wierzbicką, Igę Wierzejską, Ludmiłę Grzelak, Bogumiłę Iwanowską, Elwirę Rutkowską i Krzysztofa Lejzę a zaprezentowali się: Natalia Biegaleska, Marta Cieszewska, Renata Drogosz, Natalia Gozdan, Justyna Kaczyńska, Klaudia Kaniecka, Lena Kornatowska, Natalia Makowska, Patrycja Misiak, Konrad Nachtman, Marta Rębecka, Iza Rurka, Marta Rutkowska, Joanna Strubińska, Natalia Szuland, Mateusz Tokarski, Mateusz Tworek.