Święto Edukacji Narodowej

      14 października społeczność Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II spotkała się w sali gimnastycznej, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.

    Zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników administracji powitała Pani dyrektor Iwona Zdunek wraz z Panią wicedyrektor Alicją Kwiatkowską.

Tego dnia szczególnie uhonorowani zostali pracownicy administracji i obsługi, którzy z rąk Pani dyrektor otrzymali nagrody i podziękowania za swoją pracę.

Dużą niespodziankę przygotował Samorząd Uczniowski, który nagrodził specjalnie w tym celu przygotowanymi medalami wszystkich tych, którzy pomagają Samorządowi i wspierają go w realizowaniu różnorodnych przedsięwzięć.

Miłym akcentem był występ kabaretowy w wykonaniu grupy teatralnej „ A To My”, który spotkał się z żywą reakcją publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami.

Uroczystość uświetnili także młodzi tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego  „Start” kierowanego przez Pana Mariusza Pospieszyńskiego.

Opracowała: Iwona Kopecka-Żelasko

Poniżej szczegółowa relacja opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pana Grzegorza Gocejny.

Dnia 14.10.2014r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jako pierwsza zabrała głos pani dyrektor Iwona Zdunek, która złożyła życzenia wszystkim osobom zatrudnionym w szkole a następnie wręczyła nagrody dyrektora pracownikom administracji i obsługi.

Część dalszą uroczystości poprowadzili Żaneta Górczyńska przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i wice-przewodniczący Mateusz Niewiadomski.

Członkowie szkolnej grupy teatralnej „A To My” zaprezentowali humorystyczne przedstawienie pt. „Chory belfer”. Następnie Samorząd Uczniowski wręczył pamiątkowe medale tym osobom które w ubiegłym roku wspierały jego działalność. Medale zostały wykonane na prośbę Samorządu Uczniowskiego przez uczennice klasy IIIC pod kierunkiem pani Ludmiły Grzelak w ramach projektu edukacyjnego.

Medale otrzymali:

- p. dyrektor Iwona Zdunek,

- p. wicedyrektor Alicja Kwiatkowska,

- przewodnicząca ubiegłorocznej Rady Rodziców p. Joanna Gralewska,

- p. Ewa Kazimierzewska,

- p. Ewa Wierzbicka,

- p. Barbara Górnicka,

- p. Iga Wierzejska,

- p. Elwira Rutkowska,

- p. Ludmiła Grzelak,

- p. Grzegorz Gocejna,

- p. Bogdan Paczkowski,

- p. Andrzej Skorupski.

Na koniec zaprezentowali się najmłodsi przedstawiciele zespołu tanecznego „Start”. Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami. Młodzi tancerze otrzymali również od Samorządu Uczniowskiego pamiątkowe medale.

                                                                                                                              Opiekun S.U.
                                                                                                                           Grzegorz Gocejna