„Wątpliwości rodzą się zawsze wtedy, gdy świadomie posługujemy się językiem, gdy ważne jest dla nas to,
czy nasz sposób mówienia i pisania jest właściwy, poprawny”

prof. Andrzej Markowski

 

Dnia 19.03.2014 roku w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku odbył się
I Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów „Mistrz Ortografii Polskiej”.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik.

W konkursie wzięło udział 36 uczniów z:

-  Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku

- Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

- Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku

- Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie

- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie

- Publiczne Gimnazjum w Jońcu

- Publiczne Gimnazjum w Nacpolsku

- Zespół Szkół w Lisewie

- Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Młodzież i opiekunów powitała Dyrektor Gimnazjum nr 1 p. Iwona Zdunek i w imieniu Pana Burmistrza p. Dyrektor Katarzyna Mikołajewska.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni oraz podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych z miasta Płońska
i terenu powiatu płońskiego. 

Młodzież i opiekunowie otrzymali dyplomy udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26 marca 2014 roku o godzinie 900
w siedzibie organizatora tj. Gimnazjum nr 1