Szkolny apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

20 listopada po raz pierwszy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka; jest to również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dzień ten ma zwracać uwagę na podmiotowość dzieci i przypominać, że to Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji.
Apel przygotowali uczniowie szkolnego Samorządu Uczniowskiego podkreślając, iż dzień ten trzeba mocno akcentować - nie tylko mówiąc o prawach dzieci, ale też tłumacząc, co one oznaczają i co się z nimi wiąże. „Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że są podmiotami, że prawa ich są ważne, muszą je znać i muszą one być przestrzegane".