Prezentacja wyników Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Trzymaj Formę!” pod hasłem „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!” 
realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 przez uczniów i nauczycieli
Gimnazjum Nr 1 w Płońsku

          W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy Projekt Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” pod hasłem „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!”.

 Hasło VIII edycji programu miało na celu podkreślenie roli aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia.

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

- Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.

- Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

- Dostarczenie wiedzy i umiejętności do korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

III. ADRESACI PROGRAMU

- uczniowie klas I-III gimnazjum,

IV. REALIZATORZY PROJEKTU

- uczniowie klas II d, III c, d,

- nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, plastyki,

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy następujące zadania:

- opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat nawyków żywieniowych, analiza ankiety i sformułowanie wniosków,

- wykonanie modelu i interpretacja Piramidy Zdrowego Żywienia oraz Talerza Zdrowia,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat podstawowych składników odżywczych i ich roli dla organizmu człowieka,

- wykonanie ściennej gazetki prezentującej 10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

- opracowanie przepisów na zdrowe sałatki i surówki,

- ułożenie tygodniowego jadłospisu gimnazjalisty,

- przeprowadzenie wśród uczniów konkursu plastycznego na temat prawidłowego odżywiania,

- przeprowadzenie konkursu na najlepsze hasło reklamowe wybranych warzyw, owoców oraz zdrowej żywności,

- przeprowadzenie wśród uczniów badań sprawdzających prawidłową masę ciała przy pomocy wskaźnika BMI,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat dolegliwości i zaburzeń spowodowanych złym odżywianiem: nadwaga i otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja i bulimia,

- badanie poziomu sprawności fizycznej wśród uczniów klas I

- Gimnastyka na przebudzenie. Przygotowanie zestawu ćwiczeń porannych,

- przygotowanie i prezentacja układu choreograficznego do wybranego utworu muzycznego,

- organizacja sportowych rozgrywek między klasowych w piłce siatkowej i koszykowej.

W ramach projektu wykonaliśmy również 2 gazetki ścienne. Pierwsza z nich prezentuje 10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a druga tygodniowy jadłospis gimnazjalisty oraz przepisy na zdrowe sałatki i surówki. Gazetki te znajdowały się na korytarzu na I piętrze.

W zakresie propagowania wśród młodzieży zasad prawidłowego żywienia pod kierunkiem pani Igi Wierzejskiej przeprowadziliśmy konkurs plastyczny na temat prawidłowego odżywiania.

I miejsce w konkursie zajął uczeń klasy I b Sebastian Charzyński,

II miejsce uczennica klasy III a Maria Małek

III miejsce uczennica klasy II b Aleksandra Kowalczyk

wyróżnienie uczeń klasy I d Dominik Jeżak

Przeprowadziliśmy również konkurs na najlepsze hasło reklamowe wybranych warzyw, owoców oraz zdrowej żywności.

I miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy II d Żaneta Górczyńska,

II miejsce uczeń klasy III a Jakub Kowalski

III miejsce uczeń klasy II d Karol Górecki

wyróżnienie uczennice klasy I c Dominika Sobecka i Lena Dziuk

Nauczyciele wychowania fizycznego wśród uczniów klas pierwszych przeprowadzili badania poziomu sprawności fizycznej, które posłużyły do sprawdzenia prawidłowej masy ciała przy pomocy wskaźnika BMI. Prosimy o zaprezentowanie wyników badań.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu sprawności fizycznej naszych uczniów był pokaz umiejętności żonglerki piłką w wykonaniu ucznia klasy I c Mateusza Sochockiego.

Uczniowie klasy II d  przedstawili prezentację multimedialną na temat dolegliwości i zaburzeń spowodowanych złym odżywianiem.

Uczennica klasy III a Karolina Siedlecka zaprezentowała  zestaw ćwiczeń porannych na przebudzenie.

Uczennice klasy II d zaprezentowały układ choreograficzny do wybranego utworu muzycznego.

W ramach realizacji programu „Trzymaj Formę! Bądź aktywny!” nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Mistrzostwa Gimnazjum w siatkówce oraz koszykówce dziewcząt i chłopców.

W piłce siatkowej dziewcząt I miejsce zajęła klasa I B, II miejsce klasa II D, III miejsce klasa III A. Przedstawiciele klas odebrali okolicznościowe dyplomy.

W piłce siatkowej chłopców I miejsce zajęła klasa II B, II miejsce klasa I B, III miejsce klasa III B. Przedstawicieli klas odebrali dyplomy.

W koszykówce dziewcząt I miejsce zajęła klasa I B, II miejsce klasa II D, III miejsce klasa  III A. Przedstawicieli klas odebrali okolicznościowe dyplomy.

W koszykówce chłopców I miejsce zajęła klasa III B, II miejsce klasa II B, III miejsce klasa    I B. Przedstawiciele klas odebrali dyplomy.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom przeprowadzonych rozgrywek.

 Wszystkim realizatorom i uczestnikom programu serdecznie dziękujemy.