W dniu 25 września 2015 roku, w naszym gimnazjum, odbył się Europejski Dzień Języków. (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.
Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. Władze krajowe oraz partnerzy Dnia Języków mają swobodę wyboru w zakresie form organizowanych przez nich wydarzeń. W celu skoordynowania działań na poziomie krajowym Rada Europy kieruje do państw uczestniczących w wydarzeniu wniosek o wyznaczenie na potrzeby obchodów EDJ "Krajowych Punktów Kontaktowych".
W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Uczniowie z naszego gimnazjum przygotowali z tej okazji plakaty, których głównym przesłaniem było hasło: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” W klasach na lekcjach języków obcych zostały przygotowane i wyświetlone prezentacje dotyczące kultury i tradycji różnych krajów .
W przygotowanie programu wspólnie z uczniami kl. I- III gimnazjum byli zaangażowani następujący nauczyciele: p. Alicja Kwiatkowska, p. Agnieszka Mikołajczyk-Kłapeć, p. Iwona Kopecka-Żelasko, p. Lidia Paczkowska, p. Monika Wiśniewska , p. Justyna Junczak i p. Sławomir Fryszkiewicz.
                                                                                                                        opracowała:
                                                                                                            Agnieszka Mikołajczyk-Kłapeć